2. Chestionar inițial

În cadrul acestui modul:

O componentă importantă în programul Predau Viitor este Cercetarea și măsurarea impactului resurselor și activităților la care profesorii sunt expuși în cadrul programului și cursurilor aferente. 

Fundamentăm fiecare componentă a programului cu cercetare pedagogică, astfel încât să înțelegem exact cum transformarea profesorilor se transferă în competențe ale elevilor. Analizăm prin eșantionare impactul la nivelul elevilor cu care profesorii noștri lucrează și documentăm aceste schimbări. Suntem conectați la cele mai recente pedagogii și tendințe în cercetare și avem o abordare evidence-based a educației.

În acest context, vă invităm să parcurgeți cele două lecții ale modulului, care constau în 2 chestionare inițiale, în primul vă autoevaluați activitatea didactică generală, iar în al doilea activitatea care implică utilizarea tehnologiei.

Aceste chestionare și cele asemănătoare pe care le veți completa la sfârșitul cursului ne vor ajuta să avem o imagine de ansamblu a dezvoltării profesorilor datorită acestui curs și nu numai. Răspunsurile primite ne vor ajuta de asemenea să creăm alte resurse și activități relevante în viitor.

Vă încurajăm să le completați cu deschidere și autenticitate!

Vă mulțumim!