7.4 Reflectați și aplicați

Aceasta este ultima activitate de forma Reflectau021bi u0219i aplicau021bi din cadrul cursului. Felicitu0103ri cu0103 au021bi ajuns pu00e2nu0103 aici!

Pentru toate activitu0103u021bile Reflectau021bi u0219i aplicau021bi din cadrul cursului au021bi primit punctajul alocat, pentru a vu0103 permite su0103 avansau021bi u00een curs. De aceea, aceste activitu0103u021bi apar u00een progresul cursului u201dnot gradedu201d. Acestea vor fi parcurse de echipa Predau Viitor pu00e2nu0103 la finalul cursului pentru a le aproba.