1.5 Etape și calendar Copy

Calendarul exact va fi disponibil pas cu pas, de îndată ce treceți în fiecare etapă a programului.

În următorul an școlar, calendarul orientativ al Acceleratorului este:

Pentru că întreaga experiență este facilitată de platforma de e-learning Predau Viitor, ca la fiecare curs al nostru, veți ști permanent ce aveți de făcut și care este termenul limită.