4.2 Modele de învățare în online Copy

Introducere

Suspendarea cursurilor survenită în martie 2020 din cauza Covid-19 ne-a pus în fața unei situații fără precedent: să ne organizăm în condiții extraordinare să susținem orele eminamente online. 

Au fost multe aspecte scoase la iveală pe care a trebuit să le gestionăm în situație de criză: infrastructură pentru predare online, pregătirea digitală a cadrelor didactice, sprijinul instituțiilor cu autoritate în educație, situația elevilor/elevelor și a familiilor acestora, implicarea părinților în actul didactic, și altele. 

Contextul pandemiei continuă să ne aducă noi provocări și pentru anul școlar, 2020 – 2021:

Suntem conștienți că lista provocărilor poate continua, știm și înțelegem, însă alegem să venim în sprijinul dumneavoastră cu aspecte / noțiuni care să pună baze solide pe care să construiți în funcție de contextul fiecăruia de la clasă, din școală, din comunitate etc.

Intențiile pentru această lecție

#1
să înțelegem câteva aspecte caracteristice învățării online
#2
să facem distincția între învățarea online și învățare la distanță în situații de urgență
#3
să explorăm modele care ne pot susține în dezvoltarea unor experiențe de învățare semnificative pentru elevi/eleve, online, față în față sau hibrid
Click Here
Previous slide
Next slide

Vocabular

Să începem cu un vocabular de bază

activități online sincron sunt activități live, în care toată lumea este conectată în același timp, prin sisteme de conferință online cum ar fi Zoom, Google Meet, Teams etc. 

= activități online asincron sunt activități individuale ale elevului/elevei, pe care le primește prin platforme mai degrabă de instant messaging sau clase virtuale: Whatsapp, Google Classroom, Edmodo etc.

= învățarea online este educația care are loc pe internet. Este adesea denumită „e-learning (e-învățare)” printre alți termeni. Cu toate acestea, învățarea online este doar un tip de „învățare la distanță” – termenul umbrelă pentru orice învățare care are loc la distanță și nu în clasă.

= orice combinație de predare-învățare față în față cu predare-învățare online

= este o trecere temporară a predării-învățării la un mod alternativ din cauza circumstanțelor de criză. Aceasta implică utilizarea de soluții de predare complet la distanță pentru instruire sau educație care altfel ar fi livrate față în față sau drept cursuri mixte sau hibride și care vor reveni la formatul respectiv odată cu diminuarea crizei sau a situației de urgență. 

Ca dascăl, în contextul pandemiei care marchează și acest an școlar, este important să chestionez aspecte precum:

#1

Cum pot face predarea-învățarea mai ușoară, atât pentru mine, cât și pentru elevi/eleve?

#2

Cum pot transforma aceste provocări în oportunități de creștere pentru mine, elevii/elevele mele, celelalte cadre didactice cu care lucrez, părinți?

#3

Cum mă pot asigura, că indiferent de scenariul ales, elevii/elevele pot beneficia de o experiență calitativă de învățare?

Combinarea învățării tradiționale (așa cum o știam în sala de clasă) cu orice tip de învățare online, cu activități de zi cu zi facilitate de tehnologie reprezintă un subiect care este important să devină o preocupare constantă a oricărui dascăl dedicat să își pregătească elevii/elevele pentru cerințele societății viitorului în care aceștia vor performa ca adulți.

Chiar dacă în cele ce urmează vom vorbi preponderent despre învățarea online, sincron și asincron, oricare dintre aceste tipuri de învățare pot fi incluse printre activitățile planificate odată cu revenirea la școală.

Când vorbim despre învățare online, ne gândim la învățare online sincron, în combinație cu o formă de învățare asincron.

Sincron vs Asicron

Când mutați unele sau toate instrucțiunile online, aveți opțiuni pentru cum să le furnizați. Puteți alege să faceți învățarea online sincron sau asincron. S-ar putea chiar să decideți că doriți să faceți un amestec de ambele tipuri de învățare online.

Mai jos explorăm puncte tari și puncte slabe ale ambelor tipuri de învățare online:

Puncte tari

Sincron
Asincron

Se aseamănă cel mai mult cu instrucțiunile tradiționale din clasă.

Construiește comunitatea și conexiunea între participanți.

Excelent pentru activități în grup restrâns.

Atât profesorii, cât și elevii pot obține feedback și răspunsuri la întrebări în timp real.

Puncte slabe

Sincron
Asincron

Necesită conexiune foarte bună la internet.

Nu toți elevii și poate, chiar, nici toți profesorii nu vor avea conexiuni puternice la internet pentru a gestiona întâlnirile virtuale.

Mai puțin flexibil.

Mai puțin individualizat.

Dificultate în crearea unui spațiu pentru reflecție.

Poate fi dificilă sincronizarea orarului.

Timp pentru o pauză

Câte pauze de mișcare ai făcut până acum? 

Ridicați-vă de la laptop și întrerupeți pentru 2 minute ce faceți (2:49 mai precis), dați sonorul mai tare și haideți la puțină mișcare! Invitați pe oricine vă este alături!

Accesează videoclipul

Cât de mult sincron și cât de mult asincron poate vă întrebați?

Dacă excludem în acest moment din discuție aspectele legate de accesul la tehnologie și internet, răspunsul depinde de nivelul de autonomie al elevilor și de nevoile lor de învățare legate de structură și interacțiune

Reținem! Cu cât elevul este mai autonom în învățare, cu atât va avea nevoie de mai puțină structură și interacțiune. (Dr. Michael G. Moore, Teoria tranzacțională a învățării)

  • nivel învățământ primar – pentru elevii mici, balanța înclină mai mult către mai multe activități sincron decât asincron;
  • nivel învățământ gimnazial – dacă elevii de gimnaziu dovedesc anumite competențe, activitățile sincron pot fi la câteva zile sau chiar opționale și limitate la întâlniri de feedback cu profesorul sau întâlniri de evaluare 1 la 1; aici pot fi luate în considerare și întâlniri sincron în grupuri mai mici.
  • nivel de învățământ liceal – aproape toate activitățile pot fi asincron; desigur, prezența profesorului în clasa virtuală trebuie să fie vizibilă.

O altă perspectivă!

Cum ar fi dacă ne gândim la sincron și asincron nu numai în context online? Când suntem la clasă, față în față, și toată lumea este prezentă și implicată în lecție, putem spune că învățarea este sincron, nu? Dar atunci când elevii/elevele primesc o sarcină și o fac singuri, în ritmul lor, în cadrul lecției, am putea spune că este învățare asincron.

De considerat atunci când dezvoltăm experiențe online și mixte de învățare

Pornind de la o prezentare fructoasă despre ce aspecte să avem în vedere pentru a face tranziția de la învățarea online de urgență la învățarea online mixtă, susținută de Michele Eaton (Directoare Învățare Virtuală/Mixtă MSD Wayne Township U.S.A.) și Marcus Vu (Coordonator Învățare Virtuală pentru școli din Fulton County Georgia, U.S.A.) în cadrul Academiei de vară de învățare ISTE, extragem următoarele elemente care ni se par esențiale.

Sunt 3 tipuri de interacțiuni esențiale de avut în vedere atunci când proiectăm experiențe de învățare online și hibridă:

#1

Interacțiunea elevilor/elevelor cu cadrele didactice

#2

Interacțiunea elevilor/elevelor cu conținutul

#3

Interacțiunea dintre elevi/eleve

Dacă puteți include în experiența sincron sau asincron, fie online, fie față în față, cele 3 tipuri de interacțiune, veți crea o experiență interactivă, indiferent dacă se lucrează în grupuri sau nu, dacă fac schimb de materiale sau nu.
Michele Eaton
Directoare Învățare Virtuală/Mixtă MSD Wayne Township U.S.A.

Timp pentru reflecție

Vă invităm să reflectați la întrebarea: 

Cum să fac experiența de învățare online să nu se resimtă ca izolatoare?

Haideți să explorăm cum putem atinge cele 3 tipuri de interacțiuni și de ce aspecte să ținem cont, fie că e sincron sau asincron.

Interacțiunea elevilor/elevelor cu cadrele didactice

Interacțiunea dintre elevi/eleve

Interacțiunea elevilor/elevelor cu conținutul

Începând cu modulul 5 veți explora practic instrumente, aplicații și platforme cu care puteți susține interacțiunile de mai sus. Vă invităm să le parcurgeți cu deschidere, curiozitate și încredere, având în minte întrebările de reflecție de mai sus și gândindu-vă cum vă pot ele susține în crearea de experiențe de învățare de calitate și semnificative pentru elevii și elevele cu care lucrați. 

Comunitate

Perioada de suspendare a cursurilor ne-a pus în postura de a exersa și dezvolta noi competențe care să ne ajute să navigăm în noul context de criză. Vă invităm să vă gândiți la tot ce știați deja, la ce ați învățat în această perioadă și la ce competențe noi vă doriți să dezvoltați. 

Folosiți acest curs ca un spațiu sigur de învățare și perfecționare. Vă suntem alături, noi și o comunitate energică și determinată de învățare care parcurge această călătorie în același timp. 

RESURSE

Resurse Bibliografice

dați click pe elementele din lista de mai jos pentru mai multe detalii

Cursuri online

Introduction to Online and Blended Teaching, Curs Online platforma EDx

Microcourse 2: Designing Online Learning Experiences în cadrul ISTE Summer Learning Academy

The Perfect Blend: Shifting from Remote to Blended, Michele Eaton (Directoare Învățare Virtuală/Mixtă MSD Wayne Township U.S.A.) și Marcus Vu (Coordonator Învățare Virtuală pentru școli din Fulton County Georgia, U.S.A.) în cadrul ISTE Summer Learning Academy

În încheierea acestei lecții, vă invităm să vă luați un moment să vă felicitați pentru toată munca din perioada de pandemie, cu toate provocările și oportunitățile ei. 🙂