4.3 Profesorul: facilitator al învățării Copy

Invitație

Pornim această lecție cu o invitație de a vă adresa întrebarea: Ce înseamnă pentru mine să fiu profesor/profesoară? 

Luați-vă câteva minute să vă aduceți aminte de momentul în care ați știut că aceasta vă este misiunea personală, când ați decis să urmați această carieră. Cu ce asociați experiența de a fi dascăl? Care este primul cuvânt care vă vine în minte? Care este culoarea cu care asociați această experiență? Cum se simte a fi dascăl? Dacă ar fi un fruct, care ar fi acesta?

S-a schimbat ceva în ce înseamnă să fiți profesor/profesoară de când ați început această carieră și până acum?

Notați în Padlet câteva dintre răspunsurile la reflecțiile legate de ce înseamnă pentru mine să fiu dascăl. Vă invităm să contribuiți în Padlet-ul de mai jos, apăsând simbolul ”+” pentru a adăuga un mesaj.

Creat cu Padlet

Contextul mai larg: elevii, tehnologia și cadrele didactice

Elevii de azi vor fi cetățeni activi până în 2080, iar parcursul lor școlar și profesional poate fi influențat  de capacitatea lor de a utiliza tehnologia autonom. 

Mulți ar spune că educația formală ar trebui să pregătească elevii/elevele să participe pe deplin la noua economie globală caracterizată de idei noi, schimbări culturale, sisteme care evoluează rapid. Toate acestea solicită oamenilor să fie abili în utilizarea și sintetizarea unei cantități abundente de informații pentru a-i ajuta să își negocieze confortabil calea prin intermediul informațiilor și să le folosească într-un mod responsabil și productiv.

Folosirea tehnologiei la clasă creează noi dinamici între profesori și elevi. Elevii de azi, nativi digitali, folosesc cu ușurință și intuitiv tehnologia și ajung, de multe ori, să ofere ei sprijin profesorilor/profesoarelor cu diferite aspecte legate de tehnologie. În plus, tehnologia are o influență majoră și asupra modului în care elevii învață, se joacă, comunică sau socializează în aceste zile.  Elevii de azi sunt nativi digitali, dar ei au nevoie sa fie ghidați de profesori pentru a descoperi tehnologia ca un mijloc prin care pot învăța mai ușor, pot accesa resurse de învățare la care altfel nu ar avea acces, pot explora lumea înconjurătoare dincolo de limitele clasei. 

În calitate de educatori, putem apela la o multitudine de opțiuni digitale și tehnologice pentru a ajuta elevii să fie mai implicați și mai activi la clasă. Dar aceasta presupune să vedem tehnologia nu numai ca un mijloc de transfer de cunoștințe, ci să o utilizăm ca pe un instrument  care oferă elevilor control și responsabilitate asupra propriei lor învățări.

În era digitală de astăzi, responsabilitatea profesorului merge dincolo de a preda doar elementele de bază ale cititului, scrisului, matematicii și științei. Profesorii au responsabilitatea să pregătească elevii cu abilitățile și cunoștințele caracteristice societății în care ei vor trăi ca adulți, și înțelegând că vor avea nevoie să reușească într-o societate care devine extrem de tehnologică și bazată pe informații.

Aceste abilități, denumite în general abilități din secolul 21, includ capacitatea de a gândi critic, de a face judecăți în cunoștință de cauză, a rezolva probleme complexe, gândire creativă, comunicare complexă și colaborare folosind informațiile în moduri inovatoare. Citiți aici mai multe despre competențele joburilor ”de mâine” – link articol World Economic Forum. 

Am înțeles deja că în lumea de astăzi învățarea nu se limitează la educația formală.

Acum, mai mult ca oricând, învățarea este o căutare și un proces pe tot parcursul vieții. Devine, astfel, esențial pentru educatori să își învețe elevii să învețe singuri.

Cadrele didactice poartă, astfel, mai multe pălării

nu numai cea de profesor, ci și cea de: facilitator, îndrumător, transformator de resurse, mediatori cu comunitatea și altele. Și să nu uităm că profesorul vine în fața elevilor săi cu propria sa personalitate, cu propriul proces de învățare și dezvoltare.

Ce face profesorul . al învățării?

Ca facilitatori ai învățării, pornim de la curricula școlară și avem în vedere constant cum putem crea experiențe de învățare centrate pe elevi/eleve?

Pași în proiectarea unor activități de învățare semnificative:

Analiza nevoilor de învățare
Stabilirea obiectivelor de învățare
Alegerea metodelor potrivite
Facilitarea activităților de învățare
Evaluarea / procesarea învățării
Previous slide
Next slide

De ce este importantă analiza nevoilor în învățare?

#1

implică elevii/elevele în procesul de învățare

#2

învăţarea devine profundă şi evaluarea formativă posibilă

#3

oferă mai multă încredere în profesorul/profesoara care manifestă interes pentru persoana lor, care doreşte să îi cunoască și îi ajută să îşi adapteze metodele şi aşteptările

#4

sprijină elevii/elevele să vadă utilitatea studierii unui anume subiect sau tematici chiar

Este important de întreprins analiza de nevoi la nivel de competențe:

Aveți nevoie de o pauză?

luați pauze de energizare / relaxare / nutriție / mișcare 🙂 acum una de umor…

Tehnologia și profesorul ca facilitator al învățării

Evoluția constantă a tehnologiei pune și cadrele didactice în postura de a se familiariza cu tendințele recente și de a deveni mai abile în utilizarea unei varietăți de instrumente și abordări în practica lor. În contextul actual, din martie 2020 încoace, aceasta a devenit și mai importantă și urgentă.

Modalități de utilizare a tehnologiei:

La clasă
În afara clasei

pentru cercetare

prezentări 

explorare

Profesorii pot folosi, de asemenea, tehnologia pentru a acoperi spațiile formale și informale pentru elevii lor din clasă prin proiecte de grup, teme extinse, sarcini, scriere în colaborare și creare.

Aceste schimbări înseamnă că rolul profesorului se schimbă continuu și evoluează diferit de tipul de predare și învățarea cu care suntem obișnuiți în sălile de clasă tradiționale. Aceste schimbări în evoluție înseamnă, de asemenea, că profesorii se angajează diferit în propria lor dezvoltare profesională continuă.

În contextul acestor schimbări, este esențial pentru profesorii să se echipeze pentru competențele digitale pe care urmăresc să le dezvolte la elevii lor.

Competențe digitale

Pentru că suntem la un Intensiv de educație digitală, aducem în discuție și ce competențe digitale urmărește profesorul facilitator al învățării să dezvolte. 

Facem referire la Cadrul european pentru competențe digitale ale educatorilor: DigCompEdu, publicație a Comisiei Europene.

DigCompEdu include 6 domenii ale activități profesionale ale educatorilor, focusul fiind pe aspectele 2 – 5:

Domeniul 1

Angajament profesional - Utilizarea tehnologiilor digitale pentru comunicare, colaborare și dezvoltare profesională

Domeniul 2

Resurse digitale - Alegerea, crearea și partajarea resurselor digitale.

Domeniul 3

Predare și învățare - Gestionarea și orchestrarea utilizării tehnologiilor digitale în predare și învățare

Domeniul 4

Evaluare - Utilizarea tehnologiilor și strategiilor digitale pentru a îmbunătăți evaluare.

Domeniul 5

Abilitarea cursanților - Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți incluziunea și implicarea activă a cursanților

Domeniul 6

Facilitarea competenței digitale a cursanților - Permițând cursanților să folosească în mod creativ și responsabil digitalul, tehnologii de informare, comunicare, crearea de conținut, bunăstarea și rezolvarea problemelor
Click Here

În termeni de competențe digitale, cursul de față vă oferă contextul să:

Începând cu Modulul 5,  Portofoliul de bază cu resurse digitale, veți începe să explorați activ cum poate fi folosită tehnologia la clasă. Modulele 3 și 4 au creat spațiu pentru explorarea emoțiilor și mentalităților care sprijină învățarea dumneavoastră în acest curs și mai departe către elevi, au creat o imagine de ansamblu asupra învățării și a împletirii acesteia cu tehnologia în zilele pe care le trăim. 

Vă încurajăm, înainte de a vă imersa în următoarele module, să reveniți la autoevaluarea inițială pe care ați făcut-o în Modulul 2. Să reflectați despre cum sunteți acum / cum vă simțiți acum ca dascăl. Pentru că după ce veți finaliza și următoarele module practice, e posibil să nu vă mai recunoașteți! 🙂

Mult succes și vă suntem alături în continuare în această călătorie în educația digitală!

RESURSE